Planka.nu möter SL:s ordförande i debatt om boken Trafikmaktordningen

Debatt om omstridd bok. Moderaten Wennerholm - som är ansvarig för spärrvåld och avgiftstrycket i Stockholm - vill sätta stopp för misshaglig bok. Vi tror att resultatet istället blir att fler läser den!

Och nej, Planka.nu är inte kriminellt och plankning är inget brott i normalfallet. Read it and weep, Christer GW!