Så här protesterar vi i kollektivtrafiken

1. Informera om nolltaxa
2. Varna dina medresenärer
3. Bygg gemenskap i kollektivtrafiken!

Var med nästa gång: planka.nu/engagera-dig/