Planka.nu smurfar biljettkontrollen

Varningsaktioner i Stockholm kollektivtrafik - eftersom vi vill ha en fri, skattefinansierad kollektivtrafik istället för en med kontroller, klämspärrar och avgifter. Vi ser till att färre åker fast!